Verwijzing

 Indien u zich aan wil melden bij onze praktijk heeft u een verwijzing van de huisarts nodig om voor vergoeding in aanmerking te komen. Uw huisarts weet dat voor verwijzing een zogenaamde DSM classificatie (een vermoeden van een diagnose) nodig is en ook welke klachten uitgesloten zijn door verzekeraars voor vergoeding. 

Vergoedingen

Binnen de praktijk werken we contractVRIJ*. Dat wil zeggen dat we geen contracten hebben afgesloten met zorgverzekeraars. Hier zit een duidelijke visie achter namelijk dat wij ons geen eisen willen laten voorschrijven -en al helemaal geen inhoudelijke regels- door zorgverzekeraars die hiermee vooral de kosten willen drukken. Bovendien hebben wij onze ethische beroepscode en overheidregels vanuit onze BIG registratie als GZ-psycholoog waar wij ons aan houden. 

Gelukkig is er een wettelijk verplichte (gedeeltelijke) vergoeding vanuit zorgverzekeraars. Indien u een restitutiepolis heeft ontvangt u waarschijnlijk 100% van de nota terug van uw zorgverzekeraar. Bij een naturaverzekering wordt meestal tussen de 66-80% vergoed van het tarief dat is vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA). Helaas vergoeden veel zorgverzekeraars alleen het percentage van de kostprijs dat zij zelf bepalen en niet het tarief zoals vastgesteld door het NZA!

Het bedrag dat u zelf nog moet betalen varieert tussen de 39 en 57 euro, afhankelijk van duur van de sessie en vergoeding van zorgverzekeraar. Gemiddeld kunt u denken aan een bedrag van ongeveer 48 euro per sessie (muv intake en langere emdr sessie). Om precies te weten hoeveel en wat u vergoed krijgt kunt u zelf vooraf informeren bij uw zorgverzekering. 

U ontvangt  van ons een aan het begin van de maand een maandfactuur van de vorige maand. Deze factuur kunt u vervolgens zelf indienen bij uw zorgverzekeraar. Aan ons dient u het gehele bedrag op de factuur te betalen binnen 30 dagen.

*Meer informatie over contractvrije zorg en vergoedingen kunt u vinden op www.contractvrijepsycholoog.nl.

Particuliere gesprekken

U kunt ook bij ons terecht voor particuliere gesprekken. Soms wordt er vanuit een aanvullende verzekering vergoed. U kunt hiervoor zelf informeren bij uw zorgverzekeraar. Voor onverzekerde zorg ontvangt u per sessie (45 minuten gesprek) een factuur van 110 euro (vrijgesteld van BTW).

Eigen risico: iedere nederlander heeft een jaarlijks eigen risico van 385 euro.

 

Tarieven

Per 01-01-2022 wordt er binnen de GGZ gewerkt met het zorgprestatiemodel (ZPM). U ontvangt als client een (maand)factuur krijgt waarop u verschillende zorgprestaties zoals intake en behandeling kunt zien volgens vaste tarieven. (zie hieronder).

Het eerste gesprek telt als Intake 60 minuten, behandeling is in overleg 45 minuten of 60 minuten, terwijl EMDR altijd 60 minuten of meer is, vanwege de intensiteit van deze behandeling.

Binnen het zorgvraagprestatiemodel wordt aan de hand van de HONOS + ( een gestandaardiseerde vragenlijst) het zorgvraagtype vastgesteld. De bedragen liggen hoger dan eerst omdat de indirecte tijd erin verwerkt zit. Bij een intake zit indirecte tijd bijv in screening, vragenlijsten en verslaglegging.*

Meer informatie vind u op de website: www.zorgprestatiemodel.nl.

Hieronder vindt u de tarieven voor behandeling in het ZPM zoals die in 2022 door de NZA ( Nederlandse Zorg Autoriteit) zijn vastgesteld.

 

Wij hebben in 2023 onze tarieven niet verhoogd. In 2024 doen we dit wel, omdat anders het verschil te groot is met het voorgeschreven tarief van de NZA. U ziet dat we nog steeds onder het NZA tarief van 2024 zitten.

Prestatiecode   

NZA tarief 2022/2023

NZA 2024

ONS tarief

diagnostiek 60 min (intake)

163,37

183,44

173

behandeling 45 min

120,99

135,89

129

behandeling 60 min

143,71

161,46

153

behandeling 75 min

176,88

198,72

188

behandeling 90 min

216,11

242,76

229